Username Password Register | Forgot Login?
Search The Site

 
Lyrics Section

1349
13 Engines
3 Inches Of Blood
24idaho
504 Plan

   More Artists Starting with 0-9

Aggro Berlin
Ane Brun
Amber
Acron
Alannah Myles

   More Artists Starting with A

B-Legit
Blood For Blood
Burlap To Cashmere
Bg Knocc Out & Dresta
Beheaded

   More Artists Starting with B

Christina Aquilera

   More Artists Starting with C

Down
Donna Lewis
DMC
Decision-d
Donkey Punch

   More Artists Starting with D

Even Song
Eagle Eye Cherry
Eternal
Endthisday
Everon

   More Artists Starting with E

Fun Lovin' Criminals
Fort Minor
Frankie J.
Feeling Left Out
Frameshift

   More Artists Starting with F

Gerry Rafferty
George Hamilton Iv
George Canyon
Goldie Lookin' Chain
Gloria Estefan

   More Artists Starting with G

Hugh Cornwell
Hoyt Axton
Hank Cochran
Halford (Rob Halford)
Houwitser

   More Artists Starting with H

Infernal Dominion
Insania Trivium
Injected
Israel
I Against I

   More Artists Starting with I

John & Audrey Wiggins
Jumpsteady
Jude
Jeremy Jordan
Jennifer Warnes

   More Artists Starting with J

Kasabian
Kitty Wells
King's X
Kendra Smith
Keke Wyatt

   More Artists Starting with K

Laura Cantrell
Ligion
Lindsay Robins
Lea Salonga
Lovebugs

   More Artists Starting with L

Mick Jagger
MC Chris
Martyr
Ms. Dynamite
Marillion

   More Artists Starting with M

Neolithic
Nelson
Not By Choice
Never Heard Of It
Number One Gun

   More Artists Starting with N

Only Crime
Ozma
Ol' Dirty Bastard
Oak Ridge Boys
Onelinedrawing

   More Artists Starting with O

Peter Andre
Paradigma
Pestilence
Powerhouse
Prayer For Cleansing

   More Artists Starting with P

Queen Latifah
Quorthon
Question Mark & The Mysterians
Q-Tip
Queensryche

   More Artists Starting with Q

Renee Olstead
Radakka
Rapture
Roy Orbison
Rachael Yamagata

   More Artists Starting with R

Second Class
Sponge
Screwball
Sunz of Man
Suicidal Tendencies

   More Artists Starting with S

The Higher
The Gloria Record
The Ozark Mountain Daredevils
The Gathering
The New Pornographers

   More Artists Starting with T

Under The Weather
Until Death Overtakes Me
Useless I.D.
Unexpect
U.S. Bombs

   More Artists Starting with U

Vonda Shepard
Valencia
Valley's Eve
Victoria Adams (Victoria Beckham)
Visceral Bleeding

   More Artists Starting with V

Warhammer
Wolfmother
Waterdown
White Skull
Wargasm

   More Artists Starting with W

Xzibit
X-Ray Spex
X-Wild
Xandria
Xiu Xiu

   More Artists Starting with X

Youth Attack
Young Jeezy
Yello
Yes
Yellowcard

   More Artists Starting with Y

Zuba
Zyon
Zwan
Zoppi
Zao

   More Artists Starting with Z


Artrosis Lyrics Section
 
     Lyrics Index : Browse Artist In By First Word
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All Others
     Lyrics Home : Artrosis : W Imiê Nocy : Prosba
 
Artist :   
   Artrosis.
Album :   
   W Imiê Nocy.
Song :   
   Prosba.
 

Brzmieniem lekkim, jak ob³ok p³yn¹cy
Po niebie wœród gwiazd jasnych,
Co swoim blaskiem ogarn¹ trwogê
Czujê j¹ !

Zostawia œlad w glinie, która moim cia³em
- Choæ twarda jest krucha jak szk³o
Czujê j¹ !

Zabiera gdzieœ tchnienie, odcina tlen
Pomó¿ mi poj¹æ pustkê
Wewn¹trz g³azów o kszta³tach rozmytych
Czas to sprawi³, ¿e moje oczy spowi³ ch³ód

Ju¿ nie widzê barw
On otch³ani¹ jest tysi¹ca snów
On sprawia, ¿e p³aczê
Czujê go !
Znów daje mi znak


 
 
© 2001 koolkrazy.com.