Username Password Register | Forgot Login?
Search The Site

 
Lyrics Section

702
98 Degrees
7 Angels 7 Plagues
2 Skinnee J's
16 Volt

   More Artists Starting with 0-9

Archive
Adrian Belew
An Pierle
Albert React
Aesop Rock

   More Artists Starting with A

Bride
Blackalicious
Brian McFadden
Blue Foundation
Bel Canto

   More Artists Starting with B

Christina Aquilera

   More Artists Starting with C

Downface
Disbelief
David Ryan Harris
Dr. Hook & The Medicine Show
Digital Underground

   More Artists Starting with D

Eidolon
Eden Maine
Eve
Ens Cogitans
Everdark

   More Artists Starting with E

Face Tomorrow
Farmer Boys
Flotsam & Jetsam
Firewind
Feist

   More Artists Starting with F

Great Horn
Gene Simmons
Granian
Gary Barlow
Gothic Knights

   More Artists Starting with G

Haddaway
Hilltop Hoods
Handsome Devil
Hoyt Axton
Hard-Fi

   More Artists Starting with H

Insomnium
I'mmortal (Immortal)
IMx
Inga Liljestrom
Indecision

   More Artists Starting with I

Jordan Hill
Josie And The Pussycats
Jailbird
Joydrop
Jump5

   More Artists Starting with J

Kid Rock
Kool Keith
Korn
Kelly Willis
Ken Laszlo

   More Artists Starting with K

Living Legends
Lion's Share
Luxt
Lolly
Lil' Cease

   More Artists Starting with L

Mr.Big
Megadeth
Madness
Mack 10
Moments In Grace

   More Artists Starting with M

Nelly Furtado
Nuclear Death
Necrophagia
New Order
Nagelfar

   More Artists Starting with N

One Dead Three Wounded
One Minute Silence
Overlife
Osculum Infame
Oppera

   More Artists Starting with O

Primal Scream
Pulse Ultra
Phantom Planet
Pay The Girl
Poco

   More Artists Starting with P

Queen
Quantice Never Crashed
Question Mark & The Mysterians
Quo Vadis
Quicksand

   More Artists Starting with Q

Run-D.M.C.
Ross Golan And Molehead
Reverend Horton Heat
Retard-O-Bot
Rose Blossom Punch

   More Artists Starting with R

Skunk Anansie
Screwball
Settlefish
Super-Not
Soulstorm

   More Artists Starting with S

The Whitlams
The Waterboys
The Butterfly Effect
The Braxtons
The Rumours

   More Artists Starting with T

Unearth
Until Death Overtakes Me
Unexpect
Undying
Utada Hikaru

   More Artists Starting with U

V Shape Mind
V
Virgin Steele
Virulence
Vegan Reich

   More Artists Starting with V

Withered Earth
Wolfmother
Warzone
Watch Me Fall
Watchmaker

   More Artists Starting with W

Xymox
X-Ray Spex
Xavier Rudd
X-Cops
Xzibit

   More Artists Starting with X

Young Heart Attack
Yello
Yesterdays Hero
Yngwie Malmsteen
Youngbloodz

   More Artists Starting with Y

Zox
ZOEgirl
Zoetrope
Zao
Zimmer's Hole

   More Artists Starting with Z


Al Sirat Lyrics Section
 
     Lyrics Index : Browse Artist In By First Word
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All Others
     Lyrics Home : Al Sirat : Signa Tempori : P³acz!
 
Artist :   
   Al Sirat.
Album :   
   Signa Tempori.
Song :   
   P³acz!.
 

Tak przekonani o w³asnej s³usznoœci,
Tak zach³yœniêci sw¹ doskona³oœci¹,
Tacy dostojni w swej wynios³oœci,
Sprzedajemy swe dusze i cia³a,
Depczemy wszelkie wartoœci,
Zabijamy, by choæ na chwilê doznaæ
Potêgi, w³adzy, wielkoœci...

P³acz!

P³acz!
Mo¿e wtedy, choæ na chwilê staniesz siê
Tym, czym by³eœ!
A gdy obudzi Ciê krew mro¿¹ce przera¿enie,
Wtedy zrozumiesz, ¿e to co robisz,
Z³ud¹, k³amstwem jest,

[Chorus:]
A to co robisz nie ma znaczenia,
Pusty manifest Twej bezradnoœci,
Choæ otoczony aur¹ zniszczenia,
I tak rozwiany podmuchem nicoœci...

[Solo: Cola]
Po¿¹dam, chcê,
Sam spalam siê,
Nie mam ju¿ si³, lecz dalej brnê
Zgubi³em sens,
Na rêkach krew,
Nie mam odwagi, by przerwaæ sen... 
 
© 2001 koolkrazy.com.